Door bezoek aan en gebruik van deze website www.congressus.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Congressus uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Congressus onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Congressus niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Congressus wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Congressus op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Congressus.

Wijzigingen

Alle informatie die Congressus op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Congressus raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Let op: Ook op disclaimers zit auteursrecht. We hebben deze disclaimer met liefde opgesteld in samenwerking met EenvoudigRecht.nl. Het kopiëren van deze disclaimer voor je eigen product of dienst is daarom niet toegestaan. Je kunt natuurlijk wél contact opnemen met EenvoudigRecht.nl om ook een geweldige disclaimer te krijgen!

SVGshapeshapeshape

Klaar voor méér vereniging? Start vandaag nog met Congressus, software voor jouw vereniging.

Maak geheel vrijblijvend je eigen Congressus omgeving aan en ontdek hoe je eenvoudig je vereniging kan beheren.

Avtar
Of bel met Sam (sales) voor meer informatie of om een persoonlijke demo in te plannen. We zijn vandaag bereikbaar tot 17:00 uur. Support? Bel 050-2110016